Georganiseerd door INTER-PSY

Infoavond ‘Vroegstimulering bij jonge kinderen met ASS’

Tijdens het eerste gedeelte van de infoavond wordt een presentatie gegeven over het belang van vroegstimulering bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij wordt in de basis uitgelegd welke ontwikkelingsgebieden kwetsbaar zijn bij jonge kinderen met ASS en wat het belang kan zijn van vroegstimulering voor deze kinderen.
Gedurende het tweede gedeelte van de infoavond wordt ingezoomd op de vroegstimulering die vanuit het Expertiseteam Jonge Kind geboden wordt: Oudertraining Joint Attention, PRT (Pivotal Response Treatment) en JASPER-training (Joint Attention, Spel en Emotieregulatie). Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van voldoende draagkracht bij ouders voor het volgen van een vroegstimuleringsprogramma. Ook wordt het belang besproken van het vormgeven van een stimulerend tweede milieu waarin aangesloten wordt bij de ondersteuningsbehoeften van het kind. De presentatie wordt ondersteund met filmmateriaal waarin vroegstimulering geboden wordt aan jonge kinderen met ASS.

Locatie Locatie

  • 9723ZM

  • Verlengde Meeuwerderweg 5

  • Groningen

Plan route Plan route

Data & Tijden Data & tijden

  • 1 April - 19:30 tot 21:15 uur

INTER-PSY
Verlengde Meeuwerderweg 5
9723ZM Groningen
Routebeschrijving

Vragen en/of opmerkingen?